معرفی کتاب

کم یعنی زیاد: فن نگارش فیلمنامه کوتاه

نوشتن فیلمنامه کوتاهی که با مخاطب ارتباط برقرار کند، همان مهارت و تمرکزی را می طلبد که هنرمندان فرون وسطا صَرف کنده کاری روی گردو می کردند و نوشتن روی پوست گردو شما را وا می دارد که خلاق تر و مبتکر تر باشید. کتابی که در دست دارید اولین کتابی است که به کاوش در مفهوم ارتباط (در کنار کشمکش) به عنوان بخشی بنیادی از یک فیلمنامه ی خوب و فرایند فیلمنامه نویسی می پردازد. [...]