سه تفاوت چشمگیر بین فیلمنامه کوتاه و بلند

تفاوت فیلم بلند و فیلم کوتاه

سه تفاوت چشمگیر بین فیلمنامه کوتاه و بلند

فیلمنامه‌ها طرح های سینمایی برای فیلم هستند. همانطور که یک فیلمنامه بلند نسخه گسترده شده فیلمنامه کوتاه نیست. یک فیلمنامه کوتاه هم نمی تواند نسخه فشرده و محدود شده فیلمنامه بلند باشد. آنها دو پدیده مختلف با ساختارهای متفاوت و گام های مختلف و  نتایج مختلف اند. اینجا ما به تفاوت بین این دو نوع فیلمنامه نگاه می کنیم.

سه تفاوت چشمگیر بین فیلمنامه کوتاه و بلند
سه تفاوت چشمگیر بین فیلمنامه کوتاه و بلند

۱. زمان

با استفاده از فیلمنامه‌ است که زمان وجود دارد. به همین سادگی. بنابراین تعداد صفحات فیلمنامه با زمان فیلم ارتباط مستقیم دارد.

فیلمنامه‌های کوتاه از  ۳  تا  ۴۰  صفحه اجرا می شوند. آکادمی هنرهای تصویری و علوم فیلم  فیلم کوتاه را “یک فیلم متحرک که مدت زمان اجرای ۴۰ دقیقه یا کمتر دارد” تعریف می کند. قاعده کلی این است که هر صفحه فیلمنامه‌ برابر با یک دقیقه زمان است. بنابراین سی و پنج تا چهل صفحه به طور کلی محدودیتی است که به عنوان یک فیلم کوتاه پذیرفته می شود. اما فیلمنامه‌های بلند از ۸۰  تا  ۱۳۰  صفحه اجرا می شوند.

فیلمنامه‌های بلند باید تلاش بیشتر برای حفظ مفهوم جذاب فیلم در مدت بیشتری کنند. فیلمنامه نویسان فیلم بلند باید به دنبال پیچ و تاب بیشتر، چرخش مسیر ناگهانی  و …. به قصه بلندتری بپردازند. نمیتوانند دست خود را خیلی سریع رو کنند. بعلاوه افشای اطلاعات نمیتواند بیش از حد طول بکشد. اما فیلمنامه‌های کوتاه به نویسندگان اجازه می دهد تا به سرعت وارد عمل شوند و به شکل جذاب فیلم خود دست پیدا کنند.

 

۲. شخصیت

با استفاده از فیلمنامه‌های کوتاه، ما نمی توانیم زمان زیادی را صرف شخصیت‌هایی کنیم که می سازیم. بنابراین بسیار مهم است آنچه که ما انجام می دهیم نشان دهنده نوع شخصیت در وسیع ترین و دقیق ترین شکل باشد. زیرا زمان کوتاه فیلمنامه اجازه نمی دهد که وقت خود را صرف آن کنیم. فیلم های کوتاه فقط می توانند یک نگاه اجمالی به زندگی یک شخصیت – واقعا فقط به یک لحظه کوتاه – بیاندازند.

در فیلم های بلند، ما اغلب با کاراکتر ها در بهترین حالت و یا بدترین آنها آشنا می شویم. سپس می بینیم که آنها از طریق اتفاق ها و حوادث تحریک آمیز که در طول فیلم رخ می دهند، مسیر طولانی را طی می کنند. شخصیت ها در فیلم بلند با موانعی مقابله می کنند که  آنها مجبور شده اند از آن عبور کنند. این موارد همه و همه در آنها تغییر ایجاد می کند. تغییر به شکل مثبت یا منفی می تواند رخ دهد. و بیننده بطور کامل شاهد این تغییرات است.

به طور خلاصه در فیلمنامه های بلند، ما با شخصیت ها می نشینیم و تغییرات را در آنها می بینیم ولی در فیلمنامه های کوتاه تنها در یک لحظه از زندگی شان با آنها شریک می شویم. بدون اینکه بتوانیم نگاه بیشتری به آن کنیم.

 

۳. ساختار

فیلمنامه‌های کوتاه، زمان برای ایجاد تنش مدت دار ندارند. آنها برای ساختن مفهوم کامل به میزان کافی وقت ندارند. مفهوم باید با وضوح سریع اما تاثیر گذار برای شخصیت ها، معرفی گردد. از آنجایی که زمان کافی برای پرداختن به داستان های جانبی وجود ندارد. فیلمنامه های کوتاه حتی شامل داستان کامل نمی شوند. نگاه فیلمنامه کوتاه یک نگاه اجمالی به یک داستان است. در اصل فیلمنامه نویس باید یک لحظه خاص را از یک داستان انتخاب کند.

در اینجا تفاوت اصلی بین فیلمنامه‌های کوتاه و فیلمنامه‌های بلند در مورد تفاوت های تعداد صفحه و زمان فیلم نیست. در مورد شخصیت های کمتر یا بیشتر نیست. بلکه در مورد ساختار است و اینکه چگونه عناصر بر این ساختار تاثیر می گذارند. در فیلمنامه کوتاه یک ساختار خاص وجود دارد که بر رسیدن سریع به هسته واقعی شخصیت، تم و مفهوم تمرکز دارد.

فیلمنامه‌های بلند دارای سطوح مختلف است که شامل چندین شخصیت و داستان می شود. فیلمنامه بلند دارای یک داستان اصلی به همراه چند داستان فرعی است. در حالی که فیلمنامه‌های کوتاه مجبور به تمرکز فقط بر یک داستان مشخص و مختصر است.

در پایان اینطور می توانیم استدلال کنیم که فیلمنامه‌ کوتاه در تصویر برداری از زاویه یک موضوع یا پیام مستقیم در محدوده مشخص قرار دارد در حالی که  فیلمنامه‌ بلند بیشتر در جستجوی موضوع یا پیام از همه زوایا است. ایجاز و اختصار از جمله واژگانی اند برای توضیح هرچه بیشتر فیلمنامه کوتاه .

همانطور که دیدید،  فیلمنامه‌های کوتاه و فیلمنامه‌های بلند دو حقیقت متفاوت هستند.

منبع: screencraft.org

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *